Examens

poi

Als er een cursus G&G 1, 2, 3, of 4 beëindigd is wordt er een examen afgelegd (deelname is natuurlijk niet verplicht). Het examen wordt altijd op een zondagmiddag afgelegd en beoordeeld door een onafhankelijke keurmeester.

Alleen indien u slaagt voor het desbetreffende examen kunt u zich inschrijven voor een daaropvolgende cursus. Indien u zakt voor het examen wordt er overlegd met u en uw instructeurs of het verstandig voor u is om nog wat extra lessen te nemen of om op de eerstvolgende examenzondag een her-examen af te leggen.

De kosten voor een examen bedragen € 5,-.